Kérjük, hogy a rendelés leadásánál vegyétek figyelembe, hogy a szokásosnál hosszabb, legalább két hetes szállítási idővel kell számolni.
Kérjük, hogy a rendelés leadásánál vegyétek figyelembe, hogy a szokásosnál hosszabb, legalább két hetes szállítási idővel kell számolni.
Kosár 0

Nyereményjáték szabályzat

Éniseztérzem kérdőív nyereményjáték szabályzat (2023.01.12-2023.01.22.)

1. A játék elnevezése, a játék meghatározása

A játék elnevezése: Éniseztérzem nyereményjáték

A játék meghatározása: Az enisezterzem.hu (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet. Ennek kapcsán vállalja, hogy a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon @enisezterzem néven megtalálható. 

A játékban résztvevők a játék kapcsán:

A szervező által Instagramon megosztott vagy e-mailben kiküldött kérdőívet kitöltik, valamint a feltételekben meghatározott módon megadják a nevüket és az e-mail címüket. 

A játékban részt vevők közül kettő, véletlenszerűen kiválasztott (kisorsolt) játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben. A játékhoz az Instagramnak nincs köze, a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az Instagram a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. 

2. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el. 

3. A játék időtartama

A játék 2023. január 13-án, a nyereményjátékra felhívó poszt/történet kikerülésének időpontjában kezdődik és 2023. január 22. 23:59-ig tart. 

4. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik e-mail címmel. A Szervezők nem vállalják a felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár. 

5. A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából kitölti a Szervező által megosztott kérdőívet, a leírásban meghatározott módon megadja a nevét és az e-mail címét. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

6. Nyeremény

A nyereményjátékban mindenki részt vesz, aki a nyereményjátékra való jelentkezés feltételeinek eleget tesz. A résztvevő személyek között kerül kisorsolásra a nyeremény: összesen 2 db 10 000 Ft értékű vásárlási utalvány, melyet a Nyertesek kizárólag a www.enisezterzem.hu oldalon válthatnak be. A nyereményjáték keretében tehát 2 db Nyertest sorsolunk ki a feltételeknek megfelelő résztvevők közt gépi sorsolóprogram segítségével.

7. A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

A nyereményjáték 2023. január 22. 23:59 óráig tart. A sorsolás és a Nyertesek kiértesítése 2023. január 24. 23:59 óráig megtörténik. A Nyerteseket a kérdőívben megadott e-mail címükön fogjuk értesíteni a nyereményről. A nyeremény átadását a Nyertessekkel a kapcsolatfelvétel után egyeztetjük. 

8. A nyeremény átvételének feltételei

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertes nem reagál az értesítő üzenetre legkésőbb 2023. január 29. 23:59-ig, és így elesik a nyereménytől. A játékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező győzelmük esetén e-mail küldjön nekik.

9. A Szervező jogai

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassák. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

10. Adatkezelés

A nyereményjátékot követően a Szervező a nyertesek értesítése után nem tárolja a kérdőívet kitöltők személyes adatai.  

A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: info@enisezterzem.hu