Instagram nyereményjáték

 

Instagram nyereményjáték szabályzat (2021.08.13-2021.08.27.)

 

1. A játék elnevezése, a játék meghatározása

A játék elnevezése: Éniseztérzem nyereményjáték

A játék meghatározása: Az éniseztérzem.hu (@enisezterzem) és a @sulakmartina Instagram oldalak (továbbiakban: Szervezők) nyereményjátékot hirdetnek. Ennek kapcsán vállalják, hogy a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon @enisezterzem és @sulakmartina néven megtalálhatók. 

 

A játékban résztvevők a játék kapcsán:

 

Instagramon a Szervezők (@enisezterzem és @sulakmartina) által @sulakmartina oldalán megosztott nyereményjáték-felhívó képet kedvelik ("like"), követik a Szervezők fent említett Instagram oldalait, valamint a megosztott kép leírásában meghatározott módon kommentet írnak a kép alá.

 

A játékban részt vevők közül egy, véletlenszerűen kiválasztott (kisorsolt) játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben. A játékhoz az Instagramnak nincs köze, a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az Instagram a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal. 

 

2. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el. 

 

3. A játék időtartama

A játék 2021. augusztus 13-án, a nyereményjátékra felhívó poszt kikerülésének időpontjában kezdődik és 2021. augusztus 27. 15:00-ig tart. 

 

4. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervezők nem vállalják a felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár. 

 

5. A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „kedveli” a Szervezők által @sulakmartina oldalán megosztott játékra irányuló, 2021.08.13-án közzétett képet, a leírásban meghatározott módon kommentelnek és bekövetik a Szervezők fentebb megemlített Instagram oldalait. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

 

6. Nyeremény

A nyereményjátékban mindenki részt vesz, aki a nyereményjátékra való jelentkezés feltételeinek eleget tesz. A résztvevő személyek között kerül kisorsolásra a nyeremény: összesen 1 db fekete színű “boldogság” hímzéssel ellátott kalap és 1 db fehér színű “vigyázz! borral vagyok” felirattal ellátott vászontáska. A nyereményjáték keretében tehát 1 Nyertest sorsolunk ki az Instagramon a játékban a kiírás szerint résztvevők közt gépi sorsolóprogram segítségével.

 

7. A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

A nyereményjáték 2021. augusztus 27. 15:00 óráig tart. A sorsolás és a Nyertesek kiértesítése 2021. augusztus 28. 15:00 óráig megtörténik. A Nyerteseket az Instagramon keresztül a játékra irányuló képek alatt kommentben értesítjük és üzenetet is küldünk nekik. A nyeremény kivitelezését a Nyertessekkel a kapcsolatfelvétel után egyeztetjük. 

 

8. A nyeremény átvételének feltételei

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertes nem reagál az értesítő üzenetre legkésőbb 2021. augusztus 28. 20:00-ig, és így elesik a nyereménytől. A játékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy az @enisezterzem és @sulakmartina oldalak a hivatalos Instagram oldalaikon győzelmük esetén közzétegye az Instagramon használt profiljuk nevét, amivel a játékban részt vettek. 

 

9. A Szervezők jogai

A Szervezők kizárják felelősségüket bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállalnak felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt az @enisezterzem vagy a @sulakmartina hivatalos Instagram oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassák. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervezők számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervezők a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatják.

 

10. Adatkezelés

A nyereményjáték során a Szervezők nem jutnak személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése az Instagram minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik. 

 

A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: info@enisezterzem.hu